หากของเสียของคุณไม่เติบโตเท่าที่ควร อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

Diposting pada

มีการประเมินว่าในแต่ละปีมีการสร้างขยะอันตรายถึง 4.3 ล้านตันในสหราชอาณาจักร เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นของขยะเหล่านี้ สถาบันทางการแพทย์จึงต้องปฏิบัติตาม “หน้าที่ในการรับประกัน” เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอันตรายเล็ดลอดออกไป

พวกเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำจัดขยะดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนขยะแต่ละครั้งมีแบบฟอร์มการขนส่งอย่างเป็นทางการ

การตั้งค่าทางคลินิก เช่น สำนักงานทันตกรรม สถานพยาบาลจัดฟัน สำนักงานทันตกรรม โรงพยาบาลศัลยกรรม บริษัทยา และศูนย์ความงาม การกำจัดยาควบคุม การตั้งค่าที่อาจเป็นอันตราย

มีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจำแนกประเภท การจัดเก็บ และการกำจัดของเสียทางคลินิก หากขยะของคุณไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทของคุณด้วย

ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคและการติดเชื้อ และการทิ้งขยะทางการแพทย์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้มีค่าปรับจำนวนมากถึง PS50,000!

ขยะทางการแพทย์คืออะไรกันแน่?

ของเสียทางคลินิกเป็นของเสียประเภทหนึ่งที่ไวต่อโรคหรือแม้แต่การติดเชื้อ ของเสียทางคลินิกสามารถพบได้ในสถานพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัดของแพทย์และสำนักงานทันตกรรม โรงพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมาย

ของเสียทางคลินิกอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เนื่องจากมีสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์

ของเสียทางคลินิกส่วนใหญ่อาจรวมถึงสิ่งของที่สัมผัสกับของเหลวในร่างกาย ยา หรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เช่นเดียวกับผ้าปิดแผลจากเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือสัตว์ ไม้พันสำลี และผ้าปิดแผลอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ปนเปื้อนดิน ).

ของเสียแต่ละชิ้นที่เกิดจากศูนย์การแพทย์จะต้องกำจัดและรวบรวมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในปัจจุบัน นี่เป็นแนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่สร้างขยะทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงประเภทของขยะประเภทต่างๆ

กระแสของเสียทางคลินิกต่างกันอย่างไร?

การจัดการของเสียทางคลินิกเสนอทางเลือกในการเก็บขยะที่แตกต่างกันตามประเภทของขยะที่คุณสร้างขึ้น มีขยะทางการแพทย์หลายประเภทที่คุณสามารถกำจัดได้อย่างปลอดภัย:

จากขยะที่ไม่เกี่ยวกับโรคและไม่ปนเปื้อนยา เช่น ผ้าอ้อม ถุงมือ ทิชชู่เปียก และเสื้อผ้าที่เปื้อน

ยาเกินขนาด – ยาเสียอันตราย (เช่น สารที่เป็นพิษต่อเซลล์) และยาที่ไม่อันตราย

เศษมีคม – แผลอันตรายที่อาจได้รับผลกระทบจากยาพิษต่อเซลล์หรือยาทำลายเซลล์

ขยะทางกายวิภาค – ถือว่าเป็นอันตราย เช่น ขยะติดเชื้อที่เก็บสารเคมี หรือขยะอินทรีย์ไม่อันตรายที่ไม่ปนเปื้อน เช่น อวัยวะ ถุงเลือดสำหรับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถุงเลือด

ขยะติดเชื้อ ขยะติดเชื้อ ขยะทางการแพทย์ที่ไม่มีสารเคมีหรือยา (ถุงสีส้ม) และขยะทางการแพทย์อันตราย (ถุงสีเหลือง)

ใครก็ตามที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายมีหน้าที่ต้องดูแลให้แน่ใจว่าของเสียอันตรายนั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ คุณจะเผชิญกับบทลงโทษขั้นรุนแรงหรือถึงขั้นปิดธุรกิจของคุณ

การจัดการของเสียด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างปลอดภัย การจัดการของเสียด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างปลอดภัย การจัดการของเสียด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างปลอดภัย

สิ่งพิมพ์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับสถาบันใดๆ ที่จัดการของเสียทางการแพทย์ ให้แนวทางที่สำคัญสำหรับการจัดการของเสียทางการแพทย์และความแตกต่างพื้นฐานระหว่างของเสียทางการแพทย์ที่รุกราน เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย

หากคุณละเมิดการแยกขยะทางการแพทย์ที่ถูกต้องหรือทิ้งขยะทางการแพทย์อย่างไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง คุณจะต้องถูกลงโทษปรับสูงสุด 5,000 PS5 และตักเตือน บริษัทของคุณสามารถบังคับกับบริษัทของคุณได้

การกำจัดยาควบคุม
เครดิตรูปภาพ: Trikon Clinical Waste UK

การกำจัดของเสียทางคลินิก

ควรทิ้งของมีคมโดยใช้ภาชนะที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการบาดเจ็บจากเข็ม ของมีคมและของเสียทางการแพทย์อื่นๆ ที่ปนเปื้อนต้องเผาด้วยอุณหภูมิสูง

จากนั้นเผาที่อุณหภูมิระหว่าง 800 ถึง 1,000 องศา ซึ่งจะลดปริมาณขยะลงเหลือ 10% ของปริมาณปูนขาวและเถ้า

เถ้าถูกรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่โดยผู้รับเหมาเพื่อใช้ในกระบวนการอื่นๆ ปูนขาวยังสามารถนำไปรีไซเคิลโดยบริษัทภายนอกได้อีกด้วย ไอน้ำและความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ใช้สำหรับไฟฟ้าและความร้อน

การจัดการของเสียทางคลินิกราคาไม่แพง

การจัดการของเสียทางคลินิกสามารถจัดหาถังขยะและถังขยะและถุงใส่ของมีคมที่เหมาะสมให้กับบริษัทของคุณเพื่อเก็บขยะที่คุณสร้างขึ้นพร้อมกับเวลาเก็บขยะปกติที่ตรงกับความต้องการของคุณ

สบายใจได้เมื่อรู้ว่าขยะของคุณจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยและไม่ถูกฝังกลบ

รีไซเคิลขยะให้ถูกวิธี

งานที่ผลิต การกำจัดยาควบคุมในบ้านพักคนชรา ของเสียอันตรายต้องแยกจากของเสียอื่น

ข้อบังคับการควบคุมสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (COSHH) ระบุว่าโรงพยาบาลต้องมั่นใจว่าปลอดภัยในการขนส่งและจัดการกับของเสีย จัดให้มีระบบจัดเก็บและรวบรวมวัตถุอันตราย ระบบกำจัดที่เหมาะสม และใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่สะอาดและใส

ของเสียทางการแพทย์ทั้งหมดต้องปิดสนิทและติดฉลากให้ชัดเจนก่อนนำไปเก็บ ควรวางของมีคมไว้ในถังขยะหรือถังขยะที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย

หมวดการกำจัดของเสียทางการแพทย์

มีขยะทางการแพทย์ห้าประเภทที่กำหนดวิธีการกำจัดเพื่อความปลอดภัย พวกเขาคือ:

กลุ่มเอ – ผ้าพันแผลของเสียจากมนุษย์และสัตว์ ขยะทางการแพทย์ และสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่มีความคม กลุ่ม A – ขยะเหล่านี้ต้องใส่ในถุงสีส้ม ซึ่งจะถูกนำออกหลังจากบรรจุ 75%

กลุ่มบี – ขยะมีคม ขยะเหล่านี้ควรกำจัดโดยใช้ถังขยะมีคม

กลุ่มซี ของเสียจากห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาและการวิจัยทางคลินิกที่อาจปนเปื้อน

กลุ่ม D – ยาและเวชภัณฑ์ – ของเสียเหล่านี้ควรปิดให้สนิทและจัดการด้วยความระมัดระวัง

กลุ่มอี – รายการกลุ่ม E ที่ใช้ในการกำจัดสารคัดหลั่งในร่างกาย (ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม A)

สหราชอาณาจักรมีระบบรหัสสีเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ละ สหราชอาณาจักรควบคุมการกำจัดยา ควรแบ่งสิ่งของใส่ถังขยะที่มีสีต่างกันตามประเภทของขยะ

สีเหลืองเป็นสารพิษที่ต้องกำจัดโดยเร็วที่สุด (อันตราย)

สีแดง – วัสดุทางกายวิภาค (อันตรายและไม่อันตราย)

ออเรนจ์ – เป็นขยะติดเชื้อที่บำบัดให้ตรึงก่อนกำจัด (อันตรายหรือไม่อันตราย)

ขยะทางการแพทย์สีน้ำเงิน เช่น ขวดเปล่า ยาหมดอายุ เป็นต้น (ไม่อันตราย)

Yellow & Black – (หรือที่เรียกว่า Tiger Bin) – ขยะอนามัยที่ไม่ติดเชื้อ/อันตราย เช่น ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดทำความสะอาด ถุงมือ (ไม่เป็นอันตราย)

การกำจัดยาควบคุม
เครดิตรูปภาพ: Trikon Clinical Waste UK

คุณกำจัดขยะอย่างมีความรับผิดชอบและถูกต้องหรือไม่?

ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นระเบียบ เท่าที่คุณทราบ ขยะที่คุณทิ้งจะถูกบรรจุลงถุงอย่างเหมาะสมและอยู่ในถังขยะแบบมีล้อ ทุก ๆ สองสัปดาห์ บริษัทจัดการขยะของคุณจะมาพร้อมกับรถตู้และขับออกไป การกำจัดยาที่มีการควบคุม ปิดเสร็จแล้ว!

ดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการ แต่ถ้าดำเนินการไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจัดการการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายและของเสียอันตรายประเภทต่างๆ คุณอาจประสบปัญหามากมาย

ต่อไปนี้เป็นคำถามพื้นฐาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของมีคมถูกปิดสนิทและใส่ในถุง จากนั้นใส่ในภาชนะ แนะนำให้ใช้ของมีคมที่ใช้แล้วทิ้ง

ไม่สำคัญว่าเราจะมีความสุขหรือไม่ การกำจัดขยะชีวการแพทย์การกระทำทั้งหมดของเราอยู่ภายใต้กฎหมาย

หลักการพื้นฐานของกฎหมายนี้ระบุว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่เหมาะสม คุณต้องรับผิดชอบตัวเอง

สถานพยาบาลหรือบ้านพักคนชรามีสถานการณ์คล้ายคลึงกัน การผ่าตัดของแพทย์และบริการขยะทางการแพทย์ และศัลยกรรมเสริมความงาม เช่นเดียวกับสถานที่ทำงานอื่นๆ หลายแห่งที่สุขอนามัยเป็นองค์ประกอบสำคัญ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *