วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

Diposting pada

ออกแบบหนึ่ง วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ควรมีการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าด้วย การคำนวณและการจำลองจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบของระบบ ได้รับการระบุอย่างเหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องการ การรักษาความเครียดที่คาดหวัง และการป้องกันความล้มเหลว

การออกแบบระบบที่แข็งแกร่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การตอบสนองของระบบ และการปกป้องบุคคลและทรัพย์สิน กฎระเบียบและมาตรฐานเป็นพื้นฐานในการประเมินผลลัพธ์ของการจำลองและการคำนวณพร้อมกับการจัดอันดับอุปกรณ์

ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เราใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์มากมาย เฟสเซอร์และปริมาณทันทีใช้ในการจำลองและการคำนวณ เมื่อต้องการความแม่นยำที่มากขึ้นหรือรายละเอียดในระดับที่สูงขึ้น มักจะใช้ค่าทันที

เราทำการประเมินระบบไฟฟ้าในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงวิศวกรรม จนถึง “ตามที่สร้าง” และตลอดขั้นตอนการปฏิบัติงานของการติดตั้ง ระดับของรายละเอียดและความถูกต้องของแบบจำลองและผลลัพธ์จะดีขึ้นในขั้น “ตามที่สร้าง” และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวัดประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าระหว่างการทำงานจะใช้เพื่อตรวจสอบแบบจำลองสำหรับการติดตั้งต่างๆ โมเดล “ตามที่สร้างขึ้น” ที่ถูกต้องมีประโยชน์อย่างมากเมื่อใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจตลอดขั้นตอนการปฏิบัติงานของการติดตั้ง และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดค่าการติดตั้งที่เสนอในอนาคต

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ารวมถึง:

 • วิเคราะห์การไหลของโหลด
 • การศึกษาการลัดวงจรและความผิดพลาด
 • การตั้งค่าสำหรับการประสานงานอุปกรณ์ป้องกัน
 • การประเมินฮาร์มอนิก
 • การวิเคราะห์ชั่วคราวและไดนามิก
 • การวิจัยภาคพื้นดิน
 • การแปรผันของแรงดันไฟฟ้าและการประสานฉนวน

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าคืออะไร?

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจำลองและการคำนวณหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานตามที่ตั้งใจไว้ การตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ทั้งหมดและการป้องกันความล้มเหลวจำเป็นต้องศึกษาส่วนประกอบของระบบ ดำเนินการคำนวณต่างๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบ และการสร้างแบบจำลองส่วนประกอบระบบไฟฟ้า

หนึ่งในพื้นที่พื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าคือการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนระบบไฟฟ้าและการเลือกพิกัดที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ธนาคารตัวเก็บประจุ ค่ารีแอกแตนซ์แบบแบ่ง และสายส่ง

ส่วนประกอบของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า:

รายการส่วนประกอบสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

การวิเคราะห์กระแสโหลด:

องค์ประกอบการวิเคราะห์การไหลของโหลดของ PSA เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ระบบไฟฟ้าจะได้รับการตรวจสอบระหว่างการวิเคราะห์กระแสโหลดขณะทำงานตามปกติและต่อเนื่อง

ตรวจสอบข้อบกพร่องและไฟฟ้าลัดวงจร:

การจำลองการลัดวงจรต่างๆ จะดำเนินการระหว่างการวิเคราะห์ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าลัดต่อไปนี้ได้รับการศึกษาเพื่อออกแบบแผงสวิตช์บอร์ดและส่วนประกอบระบบไฟฟ้าอื่นๆ ที่เหมาะสม

การวิเคราะห์การตั้งค่าและการประสานงานของอุปกรณ์ป้องกัน:

การวิเคราะห์กระแสไฟผิดพลาดในระบบไฟฟ้าจะดำเนินการระหว่างการศึกษาการประสานงานการป้องกัน มีการรวบรวมข้อมูลและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งให้ความปลอดภัยที่ดีที่สุด รายงานขั้นสุดท้ายจะถูกสร้างขึ้นหลังจากจัดทำตารางผลลัพธ์

ขณะถ่ายโอนพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ เราประสบปัญหามากมาย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร โอเวอร์โหลด และข้อผิดพลาดอื่นๆ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีหัวข้อที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง” ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า รถโดยสาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบรกเกอร์วงจร สายส่งไฟฟ้า เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าคือการพิจารณาว่าระบบจ่ายพลังงานให้กับผู้ใช้อย่างเหมาะสมที่แรงดันไฟฟ้า ความถี่ ฯลฯ ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือสภาวะโอเวอร์โหลด

การวิเคราะห์ต่างๆ ดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ผลของการวิเคราะห์กำลังคือ:

1. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น:

การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นจะทำในเวลาที่ขาดการเชื่อมต่อ คำว่า “ไฟดับ” หมายถึงปัญหาวงจรเปิดที่วางแผนไว้หรือไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ซ้ำซ้อนอาจเกิดไฟไหม้และทำงานล้มเหลว ไฟฟ้าจึงถูกตัดผ่านสาย ไฟดับอาจเกิดขึ้นหากการโหลดยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมายของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นคือเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดมากเกินไปบนเส้นทางที่เบี่ยงเบน

2. การวิเคราะห์ความเสถียร:

ตรวจสอบความเสถียรของระบบไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์นี้ เป็นพนักงานที่จะวิเคราะห์ความเสถียรหรือความไม่เสถียรของระบบ

3. การวิเคราะห์กระแสโหลด:

หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์การไหลของกำลัง: ในสภาวะคงที่ เช่น กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังจริง การวิเคราะห์การไหลของโหลดจะช่วยคำนวณพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จักจากพารามิเตอร์ที่รู้จัก โดยทั่วไปแล้ว อิมพีแดนซ์หรือแอดมิชชันก็เป็นค่าที่ทราบเช่นกัน

4. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด:

สำหรับการวิเคราะห์นี้ จะใช้เฉพาะคำที่ผิดพลาดเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์คือการทำนายกระแสไฟผิดในกรณีที่เกิดขึ้น และยังเป็นไปได้ที่จะออกแบบและให้คะแนนอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมด้วยความช่วยเหลือจากการกำหนดล่วงหน้านี้ ความผิดพลาดของไฟฟ้าลัดวงจรคือคำจำกัดความความผิดพลาดเริ่มต้น

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับ SCADA, ETAP, PSCAD และระบบอื่นๆ คนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมนี้ โปรแกรมชั่วคราวทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์เรียกว่า ETAP ระบบจำหน่าย การผลิต และไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบ ทำงานอัตโนมัติ และทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์นี้ เพื่อยืนยันการออกแบบทางไฟฟ้าของคุณ ซอฟต์แวร์นี้สามารถจำลองระบบของคุณและคำนวณค่าไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงกระแสไฟฟ้า ข้อผิดพลาด แรงดันตก ฯลฯ การวิเคราะห์ระบบสุริยะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง

ข้อดีของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า:

 • อายุของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการวิเคราะห์ระบบ
 • สามารถส่งพลังงานหรือไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการสูญเสีย
 • ปัจจัยด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 • การส่งกำลังไฟฟ้าหรือไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสีย:

 • ความเสี่ยงสูงขึ้น
 • การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเป็นสิ่งจำเป็น

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการวิจัยระบบไฟฟ้า:

อย่างที่เราทราบกันดีว่าระบบไฟฟ้าที่ไว้วางใจได้และเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ในทุกสถานการณ์การทำงาน แม้แต่ช่วงชั่วคราว เช่น การสตาร์ทเครื่องยนต์ โหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น และการสูญเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และเพิ่มความพร้อมใช้งานของโรงงานให้สูงสุด

ระบบที่สร้างขึ้นไม่ดีอาจทำให้เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรงหรือแย่กว่านั้นคือการบาดเจ็บทางร่างกาย นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดไฟดับ สัญญาณรบกวน คุณภาพพลังงานต่ำ และอาร์คแฟลชมากเกินไป

ขาดทุนเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องมีสูง เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะจากผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ควบคุมระบบส่งและกระจายสินค้า หรือผู้บริโภค ระบบไฟฟ้าจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าคุณกำลังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่

ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับภาคไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทุกด้าน ปัญหาการใช้งาน ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความล้มเหลวของอุปกรณ์สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้โดยใช้การศึกษาระบบไฟฟ้าเฉพาะทาง การตรวจสอบเหล่านี้บางส่วนจำเป็นเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของระบบที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าจึงมีดังต่อไปนี้

 • เพื่อพัฒนาแบบจำลองหรือทำการวิเคราะห์เฟสส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า
 • การถ่ายโอนพลังงานจริงและแบบรีแอกทีฟระหว่างบัสใช้เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบนบัสต่างๆ
 • เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต
 • นอกจากนี้ยังประเมินระบบในสถานะข้อผิดพลาดที่แตกต่างกันและในแง่ของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 • เพื่อสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความสามารถของระบบเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักเล็กน้อยและที่สำคัญ

ผลลัพธ์:

เรานำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการยอมรับทางไฟฟ้า วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังการทดสอบ การว่าจ้าง และการทดสอบการบำรุงรักษาสำหรับลูกค้าที่หลากหลายในอินเดียและทั่วโลก รวมถึงสาธารณูปโภค การผลิต พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรม การขนส่ง ศูนย์ข้อมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ เพื่อนำอุตสาหกรรมไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี

SASPPL ให้บริการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเป็นที่รู้จักในด้านการรายงานผลการวิจัยอย่างเป็นกลางและโปร่งใส เราให้บริการและโซลูชันสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลตามที่หวังไว้

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *