ทีละขั้นตอนในการพัฒนากรอบกลยุทธ์ทางการตลาด

Diposting pada

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และคาดเดาไม่ได้มากมาย วิกฤตการณ์ทางการเงิน วิกฤตเศรษฐกิจ ฯลฯ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า กินเวลาและแพร่กระจายไปยังทุกประเทศในโลก เป็นสาเหตุหลักของการชำระบัญชีหรือการล้มละลายเกือบทั้งหมดของบริษัท บริษัท และธนาคารชั้นนำของโลก

ปัจจุบันธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงและพัฒนา การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมถือเป็นภารกิจที่สำคัญมากสำหรับทุกธุรกิจที่จะค่อยๆ หลุดพ้นจากวิกฤต การตลาดอาคารมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ แต่วิธีการเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจทั่วไปในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การดำเนินงานและสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดในเวลานี้ช่วยให้ธุรกิจเอาชนะวิกฤติในปัจจุบัน ค่อยๆ ฟื้นตัวและพัฒนาในอนาคต ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ทีละขั้นตอนในการสร้างกรอบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ก้าวสู่การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาดคืออะไร?

การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมและการจัดการโดยที่บุคคลและกลุ่มต่างๆ ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการและต้องการโดยการสร้าง เสนอ และแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ากับผู้อื่น คนอื่น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นระบบการโต้แย้งที่มีเหตุผลและสมเหตุสมผล เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำกับดูแลบริษัทให้จัดระเบียบและคำนวณวิธีแก้ปัญหาทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์พื้นฐานและเฉพาะเจาะจงสำหรับตลาดเป้าหมายและต้นทุนการตลาด

กลยุทธ์การตลาดมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาสองประการ:

+ เลือกตลาดเป้าหมาย

+ แนะนำนโยบายการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย

กลยุทธ์การตลาดเป็นระบบเป้าหมายของตลาด

ความสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนา ทุกธุรกิจจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น การวางแผนกลยุทธ์สำหรับกิจกรรมทั้งหมดช่วยให้ธุรกิจมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการประสานงานของกิจกรรมระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง

กลยุทธ์การตลาดเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ทางการตลาดช่วยให้ธุรกิจค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตลาด มีเงื่อนไขในการขยายตลาดและเพิ่มขนาดของธุรกิจ ธุรกิจ. เครื่องมือทางการตลาดช่วยให้ธุรกิจครองตลาด เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เร่งการบริโภคผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กระบวนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

วัตถุประสงค์ทางการตลาดมักจะมาจากวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ทางการตลาดมักถูกมองว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานหรืองานที่ต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาหนึ่ง วัตถุประสงค์ทางการตลาดทั่วไป ได้แก่ :

– กำไรหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือจำนวนเงินที่แน่นอนที่ธุรกิจได้รับหลังจากช่วงการตลาด

– ปริมาณการขายแสดงในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดที่ธุรกิจตั้งใจจะบรรลุหรือขายให้สำเร็จ

– จำนวนตัวกลางทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท

– การรับรู้ของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และธุรกิจในตลาด

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด

ค้นหาข้อมูล: ธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ตลาดจากแหล่งต่างๆ

การแบ่งส่วนตลาด: ในการแบ่งส่วนตลาด ธุรกิจต้องแบ่งตลาดเป้าหมายออกเป็นส่วนต่างๆ การแบ่งตลาดเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุความต้องการของผู้บริโภคได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

– คาดการณ์ขนาดของตลาดและแนวโน้มการเติบโต: บริษัทต่างๆ จะต้องวัดและหาปริมาณตลาดของตน เพื่อที่จะมีแผนธุรกิจและการผลิตที่เหมาะสม

– ระบุแนวโน้มของตลาด: ธุรกิจจำเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดของตนและส่งผลกระทบต่อส่วนตลาด

วิเคราะห์ตลาดเพื่อดูประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด

ขั้นตอนที่ 3: ระบุตลาดเป้าหมาย

การระบุตลาดเป้าหมายทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาการผลิตและธุรกิจของตนได้

การกำหนดตลาดเป้าหมายหมายความว่าบริษัทจะค่อยๆ จำกัดเป้าหมายที่กิจกรรมทางธุรกิจมุ่งหมายให้แคบลง และด้วยวิธีนี้ บริษัทจะสามารถส่งข้อความที่เหมาะสมสำหรับบริษัทสู่ตลาดได้

ขั้นตอนที่ 4: ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด:

กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มจำนวนลูกค้า

การเพิ่มจำนวนลูกค้าเป็นขั้นตอนแรกสำหรับผู้จัดการส่วนใหญ่ในการขยายธุรกิจของตน ธุรกิจสามารถเสนอโปรแกรมจูงใจมากมาย เสนอรหัสส่วนลด คูปองสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า. หากทำอย่างถูกต้อง กลยุทธ์การตลาดขั้นพื้นฐานจะดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่พร้อมและสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มจำนวนธุรกรรมโดยเฉลี่ย

นอกเหนือจากการหาลูกค้าที่มากกว่าจำนวนขั้นต่ำแล้ว ธุรกิจควรให้ความสนใจกับจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งรายด้วย

กลยุทธ์ที่ 3: เพิ่มจำนวนการซื้อซ้ำของลูกค้า

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจจำนวนมากไม่เน้นการดูแลลูกค้า หากไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แรงจูงใจ ส่วนลด โปรโมชั่น รหัสคูปอง บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าประจำจำนวนการซื้อจะไม่เพิ่มขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: แผนการดำเนินงาน

– สร้างแผนปฏิบัติการ

– การสร้างโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

– คาดเดาการตัดสินใจและเงื่อนไขของรางวัล

– สื่อการสอน

การดำเนินการตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบและปรับโปรแกรม

– ติดตามกำหนดการประจำปี

+ การวิเคราะห์การขาย

+ การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด

+ การวิเคราะห์ต้นทุนขาย

+ วิเคราะห์ทัศนคติของลูกค้า

– ทบทวนการทำกำไร

– ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามกลยุทธ์

ผลลัพธ์

ข้างต้นคือกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรทำความเข้าใจเพื่อวางแผนกิจกรรมทางการตลาดไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ธุรกิจควรมีมาตรการในการจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *