คอลเซ็นเตอร์ประกันภัยที่เหนือกว่าจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่างไร?

Diposting pada

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีขั้นสูง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น เครื่องจักรและวิธีการรักษาที่ได้รับการปรับปรุง ยาที่ดีขึ้น ฯลฯ – นี่เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนที่ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทั่วโลกได้ทำให้สิ่งต่าง ๆ แย่ลงสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ สิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่แย่ไปกว่านั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ขาดแคลนทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ

ขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน สถานบริการด้านสุขภาพก็ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแนวหน้า สิ่งนี้ได้เพิ่มค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา บริการคอลเซ็นเตอร์ด้านการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาได้ช่วยอย่างมากในการให้บริการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อราคาค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถมีประสิทธิภาพมากในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เหนือกว่า

บริการคอลเซ็นเตอร์ที่เหนือกว่าจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่างไร?

ผู้ป่วยเพิ่งถูกจับในการแย่งชิงระหว่างผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของพวกเขา ด้านหนึ่ง สถานพยาบาลได้ปรับปรุงขั้นตอนการรักษาเพื่อดึงเงินจากผู้ให้บริการประกันภัยมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน บริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับศูนย์การแพทย์ล่าช้า ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ผู้ป่วยถูกลากผ่านดินเนื่องจากมักไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

ซึ่งเป็นที่ที่บริการคอลเซ็นเตอร์ประกันภัยสามารถช่วยสถานพยาบาล บริษัทประกันภัย และผู้ป่วยได้ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด พวกเขาประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท BPO ด้านการดูแลสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกันภัย ความคุ้มครอง และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว บริษัท BPO ด้านการดูแลสุขภาพจะรับประกันการชำระเงินทันเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรับการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที

ในเวลาเดียวกัน บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ BPO ยังสามารถแจ้งให้ผู้ป่วยทราบผ่านบริการตอบรับโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อลูกค้าโทรมาสอบถามสถานะปัจจุบันของการเคลมประกันและค่ารักษาพยาบาล คอลเซ็นเตอร์จะคอยแจ้งให้ทราบในทุกขั้นตอนของการเดินทาง การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่มีคุณภาพยังช่วยให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับความสนใจอย่างเหมาะสมและคำถามของพวกเขาจะได้รับการจัดการด้วยความเอาใจใส่และความอดทน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพ – โรงพยาบาล คลินิกการแพทย์ บริษัทประกันภัย ฯลฯ

บริการคอลเซ็นเตอร์ประกันภัยสามารถช่วยจัดการกับการซื้อประกันที่ลดลง

หนึ่งในผลกระทบที่สร้างความเสียหายมากที่สุดจากต้นทุนการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นคือการลดลงอย่างมากในการซื้อประกันสุขภาพ ในทศวรรษที่ผ่านมา การขายประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น เบี้ยประกันก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก สิ่งนี้ได้เพิ่มภาระทางการเงินให้กับพลเมืองอเมริกันทั่วไป ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ อย่างไรก็ตาม บางคนถูกกดดันและปฏิเสธที่จะซื้อประกันสุขภาพ

บริการคอลเซ็นเตอร์ประกันภัยจากบริษัท BPO ด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำสามารถช่วยชี้แจงความสำคัญของการประกันสุขภาพให้กับลูกค้าได้ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาสามารถช่วยสร้างลีดที่ดีขึ้นและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น โดยการกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรที่ระมัดระวังนี้ นอกจากนี้ ตัวแทนคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ยังกำหนดเป้าหมายลูกค้าปัจจุบันเพื่อขายหรือขายต่อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของบริษัทประกันภัย

ส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถหาลูกค้าใหม่ได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ พวกเขายังจะได้สัมผัสกับรายได้จำนวนมากจากลูกค้าปัจจุบันผ่านการขายเพิ่มเติม ในทางกลับกัน ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสถานพยาบาลและบริษัทประกันภัยได้อีกด้วย กรมธรรม์ฉบับปรับปรุงครอบคลุมการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่

การสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพได้กลายเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน

ไปเป็นวันที่ความกังวลหลักของผู้ป่วยเกี่ยวกับขั้นตอนทางการแพทย์และการรักษา ลูกค้ายุคใหม่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกแง่มุมของกระบวนการบำบัดทั้งหมดของพวกเขา พวกเขาต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับค่าเบี้ยประกันปกติ ดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังบริการระดับพรีเมียมจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตน ด้วยเหตุนี้บริการคอลเซ็นเตอร์ด้านการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทุกราย

แม้ว่าศูนย์บริการด้านการแพทย์จะให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างมืออาชีพแก่ผู้ป่วย แต่สถานพยาบาลสามารถให้ความสำคัญกับการรักษาได้ ในเวลาเดียวกัน บริษัทประกันภัยสามารถมุ่งเน้นแต่การให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของตนเท่านั้น โดยรวมแล้วสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการโดยรวมที่คุ้มค่ากับการลงทุนในการประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนลูกค้าที่สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาเมื่อไม่สามารถอุทิศเวลา ความพยายาม หรือเงินจำนวนมากให้กับกิจกรรมนอกเหนือสุขภาพของตนเองได้

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่จะใช้บริษัท BPO ด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำสำหรับบริการรับสายในสหรัฐอเมริกา หากพวกเขาต้องการให้บริการระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าของตน นอกจากนี้ บริการอย่างมืออาชีพของบริษัท BPO ด้านการดูแลสุขภาพสามารถช่วยลดปริมาณงานโดยกำจัดฟังก์ชันที่ไม่ใช่บริการหลัก ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่บริการด้านสุขภาพหลักสำหรับลูกค้าของตนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพลดต้นทุนการดำเนินงานในขณะที่สร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านบริการระดับมืออาชีพที่ตรงเป้าหมาย

ผลลัพธ์

สุดท้ายก็เรื่องลูกค้า (คนไข้) เท่านั้น! ถึงเวลาที่สถานพยาบาลและบริษัทประกันภัยต้องปรับเปลี่ยนบริการตามความต้องการของลูกค้า ในอุตสาหกรรมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง อะไรก็ตามที่ช่วยให้ลูกค้าง่ายขึ้นคือก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และการจ้างบริการคอลเซ็นเตอร์ด้านการดูแลสุขภาพและการประกันภัยอย่างมืออาชีพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าให้กับผู้ที่ชำระค่าบริการของคุณ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *